CEB - Cyklistika a energie budoucnosti


Cyklistika a energie budoucnosti (CEB) je občanské sdružení se sídlem v Praze. Jeho hlavním cílem je propagace městské cyklistiky, cykloturistiky, rekreační cyklistiky a konceptu Greenways (Zelených cest) a obnovitelných zdrojů energie.

Poslání a cíle organizace

Hlavními činnostmi, směřující k naplňování těchto cílů, jsou

Laubova 5 130 00 Praha 3 Czech Republic
tel.: (420) 605 915 970
info@cyklopraha.cz


Pokud nevidíte svůj dech, není taková zima, abyste nemohli jet na kole.